Sürdürülebilirlik Politikası

SÜRDÜRÜLEBİLİR SORUMLU ÜRETİCİ POLİTİKASI

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İthalat ve İhracat A.Ş.; su ürünleri sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olduğumuzun bilinciyle, sorumlu üretici politikamız bu alandaki en iyi üretim ve yetiştiricilik faaliyetlerini temel alan sürdürülebilir doğaya, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren, çalışanlarının refahını ön planda tutan bir kuruluş olma yolunda aşağıda tanımlanan kriterleri benimsemiştir.

 • Üretimin ve yetiştiriciliğin her aşamasında, faaliyet alanımızdaki yürüklükteki mevzuatı ve ilgili diğer EU mevzuat hükümlerine uymak ve uluslararası standartlar ile en iyi uygulamaları gerçekleştirmek,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevresel ve sosyal riskleri en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilirlik politikalarını ön plana çıkararak, çevreci üretim ve yetiştiricilik faaliyetlerini seçmek ve sürekli geliştirmek,
 • Tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir üretim ve yetiştiricilik bilincini oluşturmak ve geliştirmek, aynı şekilde alt yüklenicilerimizde ve tedarikçilerimizde de çevresel ve sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmak,
 • Çalışanlarımızın refahını ve tüm sosyal haklarını korumak iş sağlığı güvenliği tedbirlerini eksiksiz uygulamak,
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile doğal kaynakların ve ekolojik türlerin korunması yönünde çalışmalar yapmak,
 • Yetiştiricilik faaliyetini sürdürdüğümüz tüm bölgelerde su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak için bu konuda çalışanlardan başlayarak tüm paydaşlarda farkındalık sağlayacak projelere kaynak sağlamak,
 • Tedarik zincirinde sürdürülebilirliğin sağlanması için her türlü çalışmanın gerçekleştirilmesine imkân sağlamak,
 • Üretim ve yetiştiricilik faaliyetinin bulunduğu alanda doğal canlıları sınıflandırmak, soyu tükenen yada tükenmekte olan canlılar gurubunda olup olmadığını kontrol etmek, yaptığımız faaliyetlerin bu canlılar üzerine etkilerini araştırmak, bu canlılara olumsuz etki yaratmamak, bkz: . Red List IUCN http://www.iucnredlist.org
 • Yem üretiminde kullanılan hammaddelerden balık unu ve balık yağı ürünlerinin işleme tesisi yan ürünlerden elden edilen ürünlerden elde edilmesinin önceliğimiz olduğu, alternatif  ürünlerde  ise kullanılan balık unu, balık yağının  avcılık yolu ile elde edilmiş balık türlerinin soyu tükenen veya tükenmekte olan canlılardan olmadığı ayrıca bu tür balık popülasyonun bkz: https://www.fishsource.org    Fish source değerinin≥ 6.0 veya daha yüksek bir FishSource skoruna, biokütle kategorisinde ≥6’e sahip türlerden olmasını sağlamak,  
 • Sürdürülebilir atık yönetimi ile kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini, tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak,
 • Üretim ve hizmetlerden kaynaklanan CO2 emisyon salınımlarını takip ve kayıt altına alarak bu miktarların azaltılması için çalışma başlatmak,
 • Kısa ve uzun vadede iklim değişikliği ile mücadele için faaliyetlerden kaynaklanan emisyon salınımları azaltıcı eylem planları hazırlayarak her yıl güncellemek,
 • Yönetim Sistemlerini etkin bir şekilde uygulamak ve bu kapsamda deniz suyu ve bentik analizlerini sistematik olarak yaptırmak, işleme tesisindeki atık deşarj su yönetimini sağlamak,

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirerek sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek.